Käyttöehdot ja yksityisyydensuoja

KÄYTTÄJÄN JA PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT

Rento Design-verkkokaupan käyttöehdot

Yleistä:

Nämä käyttöehdot koskevat Rento Design Oy:n (myös "palveluntarjoaja" tai "Rento Design") verkkokauppaa (myös "palvelu" tai "verkkopalvelu").

Palvelun omistaa Rento Design Oy, Y-tunnus: 0617850-4

Hyväksymällä nämä käyttöehdot pääset käyttämään Rento Design-verkkokauppaa. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi tehdä tilauksia Rento Design-verkkokaupasta.

 

Rento Design-verkkokaupan sisältö:

Rento Design-verkkokauppa on Rento Design Oy:n rekisteröimä palvelu. Palvelu on kohdistettu urbaanista muodista ja sisustamisesta kiinnostuneille asiakkaille. Rento Design-verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on kuvattu tuotetekstein ja tuotekuvin.

 

Käyttäjän vastuu:

 • Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset. 
 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään Rento Design-verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
 • Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
 • Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
 • Käyttäjä hyväksyy Rento Designin toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
 • Käyttäjä vastaa Rento Designin ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

 

Palveluntarjoajan vastuu:

 • Rento Design Oy vastaa kaikesta Rento Design-verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä (kuvat, tekstit, tuotehinnat).
 • Rento Design vastaa, että kaikki Rento Design-verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
 • Rento Designilla on kaikki oikeudet muuttaa ja päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
 • Rento Design ei vastaa Rento Designin ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Rento Designia koskevasta informaatiosta.
 • Rento Design vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Lue lisää yksityisyydensuojasta.
 • Rento Design voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

 

Rento Design-verkkokaupan immateriaalioikeudet:

Kaikki Rento Design-verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Rento Designin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

 

Turvallinen ostaminen ja kävijäseuranta verkkokaupassa:

ABOUT SSL CERTIFICATES

Rento Design-verkkokaupasta ostaminen on turvallista. Verkkokaupassa kerättävät asiakastiedot (tilaushetkellä tai rekisteröidyttäessä) siirtyvät Rento Designin käyttöön suojatussa verkkoyhteydessä (SSL-salaus).

 

Tietosuoja ja tietojen käsittely Rento Design-verkkokaupassa

Rento Design huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. 

 

YKSITYISYYDENSUOJA

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä                    

Rento Design Oy
Eteläkatu 14
13100 Hämeenlinna

Y-tunnus 0617850-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Väinölä
+358 44 5799 011

3. Rekisterin nimi                     

Rento Design-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus          

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö         

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, Rento Designin kanta-asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot, muut vastaavat ryhmittelytiedot ja koulutustarkoituksiin tallennetut asiakaspuhelut.

Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, talouden koko, alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä ja syntymävuodet, tieto vapaa-ajan asunnosta, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet                    

Asiakkuus ja asiointi:
Rento Design Oy

Luottokelpoisuus:
Suomen Asiakastieto Oy

Yhteystietojen päivitykset:
Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle                        

Rento Design Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Rento Design voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 8. Evästeiden käyttö                

Rento Design käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet             

Rento Design-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus                 

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Rento Design-asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Rento Design Oy
Eteläkatu 14
13100 Hämeenlinna

Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti osoitteessa:

Rento Design Oy
Hallituskatu 20
13100 Hämeenlinna

Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Rento Design vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

 11. Tiedon päivittäminen       

Asiakas voi päivittää seuraavia perustietojaan verkkokaupassa:
Asiakas täyttää rekisteröityessään nimi- ja osoitetiedot. Muut tiedot asiakas voi itse päivittää Omat tiedot -osiossa.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet      

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon verkkokaupassa tai ilmoittaa siitä Rento Design-verkkokaupan asiakaspalveluun.

Kielto tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Rento Design Oy
Eteläkatu 14
13100 Hämeenlinna

Top